Visie  Belang  Plan  Middelen  Competenties

CompetentiesWanneer professionals  en organisaties meer moeten gaan samenwerken, hebben zij daarvoor  bepaalde competenties (kennis en vaardigheden) nodig. Wanneer zij die competenties missen ontstaat angst en onzekerheid.

Door de gezonde wijk Overvecht zijn competenties opgesteld die professionals nodig hebben om volgens Krachtige basiszorg te werken. Bij het aannemen van nieuwe medewerkers kunnen deze competenties leidend zijn (Competenties van professionals in Krachtige basiszorg, Bijlage 17).

Binnen Krachtige basiszorg leren professionals vooral van elkaar. Door samen te werken rondom een patiënt, maar ook door middel van structurele casuïstiekbesprekingen. Deze casuïstiek-besprekingen hebben een tweeledig doel: de casus zelf verder brengen en het leren spreken van elkaars taal en het leren kennen van elkaars werkwijze. Afhankelijk van het doel van de casuïstiek-besprekingen zijn  meerdere disciplines vanuit het medisch en sociaal domein aanwezig. Met behulp van het 4D-model bespreken professionals een anonieme of fictieve casus, kijken wie daarbij betrokken waren, wat er al dan niet goed ging in de zorg en begeleiding rondom deze patiënt en wat de geleerde lessen zijn. Op deze manier leren professionals elkaar kennen en weten zij welke collega’s uit de wijk zij kunnen betrekken bij hun patiënten/cliënten. Uit deze casuïstiek-besprekingen ontstaan vaak samenwerkingsafspraken of worden bestaande afspraken aangescherpt (Bijlage 18 Casuïstiekbespreking Krachtige basiszorg).

4D model:

Voor het werken met het 4D model is een handleiding en een ondersteunende checklist ontwikkeld (Het 4-Domeinen model, bijlage 20; bijlage 20a Checklist 4D model). Daarnaast zijn drie praktische documenten beschikbaar waar het werken met het 4D model geoefend kan worden: Agenda verbreden met het 4D-model (bijlage 21), Oefenen Agenda verbreden met het 4D-model (bijlage 22) en Oefenen met het 4D-model voor de huisarts: Eenvoud brengen in complexiteit  1e consult (Bijlage 23). Zie voor het digitale 4D formulier Bijlage 19 digitaal invulformulier.

Scholing

Zorgprofessionals en hulpverleners hebben behoefte aan scholing en er is veel vraag naar. Deze behoefte heeft in 2006 geleid tot de oprichting van stichting Volte. De visie van stichting Volte was: Volte is voor en door professionals, en ‘helpt professionals die samen met mensen met complexe problemen werken aan hun gezondheid’. Het bleek niet te lukken om stichting Volte duurzaam in de lucht te houden, vooral omdat het aantal professionals dat structureel scholing kan geven -naast al hun andere werkzaamheden- te beperkt bleef. De professionals die Krachtige basiszorg ontwikkeld hebben willen het gedachtengoed graag verder brengen. Ook de profesionals die er later mee zijjn gaan werken vinden dit belangrijk. De landelijke Krachtige basiszorg deelnemers zijn op dit moment opnieuw samen aan het kijken op welke manier scholing en uitwisseling op een duuzame manier kan worden georganiseerd met behoud van zeggenschap over de inhoud door de professionals zelf.

Pas als de verandering onderdeel is van het dagelijkse werk, is de verandering geborgd. Borging van Krachtige basiszorg moet op drie niveaus plaatsvinden: strategisch, tactisch en op de werkvloer.