Wat is er nodig om zelf te starten met Krachtige basiszorg?

Om de zorg anders in te richten of de organisatie van de zorg te veranderen moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. In deze toolkit wordt het model van KnosterĀ  gebruikt om de belangrijkste voorwaarden te beschrijven (Knoster (1991) in a presentation to The Association for Severely Handicap (TASH) Conference).

Volgens (een vereenvoudigde versie van) het model van Knoster zijn er vijf elementen die in balans moeten zijn om veranderingen succesvol door te voeren. Deze elementen zijn visie, belang, plan, middelen en competenties. Om de zorg anders in te richten is allereerst een gedragen visie nodig over hoe goede zorg er uit ziet. Betrokken professionals moeten deze visie delen en het belang van verandering voelen. Deze visie wordt vervolgens vertaald in heldere doelstellingen en in een concreet plan om deze doelstellingen te bereiken. Er zijn ondersteunende middelen zodat mensen hun werk goed kunnen uitvoeren en professionals moeten de competenties hebben, of de gelegenheid krijgen deze te verwerven, om hun werk op de gewenste manier te doen.
De elementen visie, belang, plan, middelen en competenties komen hierna in meer detail aan de orde met een verwijzing naar beschikbare documenten die binnen Krachtige basiszorg zijn ontwikkeld.