Publicaties

  1. https://krachtigebasiszorg.nl/.
  2. Biesebeke E te, Horstik, I, Makkes N, Riet J van, Wezel P van. Het 4Domeinen model. Praktisch instrument voor communicatie en inventarisatie in het medische en sociale domein. https://www.overvechtgezond.nl/wp-content/uploads/2019/07/Het-4-Domeinen-model-herziene-versie2019.pdf
  3. Broeke JR vd. In need of a collaborative response: an analysis of collaboration between public health, primary care and social care in deprived neighbourhoods.Amsterdam: University of Amsterdam; 2017. https://dare.uva.nl/search?identifier=1fa8877a-5341-467a-8027-41408c9b3b09
  4. Kringos DS, van den Broeke JR, van der Lee AP, Plochg T, Stronks K. How does an integrated primary care approach for patients in deprived neighbourhoods impact utilization patterns? An explorative study. BMC public health.2016;16:545. https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-016-3246-z
  5. Leemrijse C, Korevaar J. Krachtige basiszorg is van meerwaarde in de coronacrisis.Nivel, Utrecht 2020. https://www.nivel.nl/nl/publicatie/krachtige-basiszorg-van-meerwaarde-de-coronacrisis
  6. Leemrijse C, Bitter N, Korevaar, J. Samenwerking tussen zorg- en hulpverleners in de achterstandswijk Overvecht.Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen. https://link.springer.com/article/10.1007/s12508-020-00256-w
  7. Leemrijse C, Bakker De, Schoenmakers T. Overvecht Gezond! Theoretische onderbouwing van de integrale aanpak ’krachtige basiszorg’ in de Utrechtse wijk Overvecht. https://www.nivel.nl/nl/publicatie/overvecht-gezond-theoretische-onderbouwing-van-de-integrale-aanpak-krachtige-basiszorg
  8. Roosenboom MM, N, Wezel P van. Krachtige basiszorg Overzicht resultaten 2018.
  9. van Riet J, Makkes N, van Wezel P, Roosenboom M. Krachtige basiszorg. 2018;34(3-4):286-98. https://link.springer.com/article/10.1007/s12414-018-0312-8?shared-article-renderer
  10. Volte S. Het 4 Domeinenmodel.Utrecht: Stichting Overvecht Gezond; 2015. https://adoc.tips/het-4-domeinenmodel-inhoudsopgave-ondersteuning-voor-zorgpro.html