PlanEen plan opstellen is relevant omdat het structuur biedt. In een plan moet ook duidelijk worden vastgelegd wat de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn van betrokkenen, zowel op het niveau van de organisaties als op het niveau van de professionals op de werkvloer.  Wanneer veranderingen worden doorgevoerd zonder plan gebeuren dingen ad-hoc en kan chaos ontstaan.

Het maken van een plan voor Krachtige basiszorg is wijk specifiek en een blauwdruk is dus niet te geven. Wel geven we een aantal aanbevelingen voor het starten met Krachtige basiszorg, die zijn verzameld in het document “Aanbevelingen opzetten Krachtige basiszorg en gezonde wijk voor huisartsenpraktijken”. Deze  aanbevelingen zijn gebaseerd op de ervaringen van Overvecht en van meerdere gezondheidscentra en huisartsenpraktijken die Krachtige basiszorg hebben geïmplementeerd in achterstandswijken in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.