VisieBinnen Krachtige basiszorg   moet duidelijkheid zijn over de visie op goede zorg voor mensen met complexe problematiek en de vertaling hiervan naar de betrokken professionals. Wanneer de professionals niet bekend zijn met de visie en de strategie die achter de veranderingen zit  zal er verwarring ontstaan.

Voor Krachtige basiszorg is samenwerking in de wijk essentieel. Deze visie moet daarom door alle partners in alle domeinen in de wijk gedragen zijn. Voor de samenwerking in de gezonde wijk in het algemeen (Bijlage 2, Visie Gezonde wijk) en voor Krachtige basiszorg specifiek  (Bijlage 3, Krachtige basiszorg Integrale medische en sociale samenwerking in de wijk) zijn visiedocumenten ontwikkeld. Deze documenten kunnen als inspiratie worden gebruikt voor gezondheidscentra en wijken die Krachtige basiszorg willen invoeren. Doordat Krachtige basiszorg in Overvecht is ingebed in de Gezonde wijk overlappen beide documenten deels.