Toolkit Krachtige basiszorg

Deze toolkit Krachtige basiszorg biedt u handvatten voor het implementeren van geïntegreerde zorg in de wijk voor patiënten met complexe zorgvragen.

In Krachtige basiszorg bieden professionals uit de  eerstelijnszorg en het sociaal domein samen geïntegreerde persoonsgerichte zorg dicht bij huis, voor mensen met een stapeling van medische en sociaal-maatschappelijke problemen. Krachtige basiszorg is ontwikkeld door huisartsen en buurtteammedewerkers in Overvecht , maar kan overal in Nederland worden toegepast.

Deze toolkit geeft een beschrijving van Krachtige basiszorg  en bevat de instrumenten en visiedocumenten zoals die in de loop van de tijd in Overvecht zijn ontwikkeld. De instrumenten en documenten mogen door iedereen gebruikt worden die Krachtige basiszorg in de eigen wijk wil opzetten.

 

Voor implementatie van Krachtige basiszorg bestaat geen blauwdruk. De instrumenten en documenten kunnen dan ook naar eigen inzicht worden gebruikt. Met Krachtige basiszorg wordt een lerende omgeving gecreëerd waarin professionals van verschillende domeinen samen bepalen wat nodig is en uitproberen wat voor hen werkt.

De auteurs hebben bij het gebruik van en het verwijzen naar de bijlagen zoveel mogelijk geprobeerd de oorspronkelijke bron en auteurs weer te geven.