BelangOm Krachtige basiszorg op te zetten is het van belang dat alle betrokken professionals in de praktijk hiervan op de hoogte zijn en het belang van verandering zien en ervaren. Wanneer voor professionals niet duidelijk is wat het belang van de veranderingen is kan weerstand ontstaan: “waarom zouden we dit doen?”

Belangen en urgentie van veranderingen kunnen binnen ieder centrum verschillend zijn. Daarom is het een goed begin om bij aanvang met alle betrokken medewerkers (denk aan: assistentes, praktijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners, huisartsen, praktijkmanagers, wijkteammedewerkers, jeugdwerkers, maatschappelijk werkers etc.) bij elkaar te komen en te inventariseren waar voor iedereen problemen en knelpunten liggen wat betreft de huidige praktijkvoering en samenwerking. Kijk daarbij ook wat wel goed gaat. Realiseer je dat niet iedereen binnen het centrum het even gemakkelijk vindt om te zeggen wat hij/zij moeilijk vindt.