Borging

Borging van Krachtige basiszorg moet op drie niveaus plaatsvinden: strategisch, tactisch en op de werkvloer.

Om borging van de werkwijze te garanderen zou meer vastgelegd moeten worden, bijvoorbeeld in een draaiboek of handleiding voor nieuwe medewerkers met daarin onderwerpen als ‘zo werken we in Overvecht en dit is ons netwerk’. Ook zou daarin aandacht moeten zijn voor de manier van samenwerking, bijvoorbeeld door concrete tips op te nemen:  “hoe communiceer je het beste met HA/POH/BT”.  

Om goede samenwerking op te bouwen en te onderhouden is veel tijd en dus geld nodig. Tijd voor samenwerkingsactiviteiten zou structureel moeten worden opgenomen in de financiering van zowel zorg als welzijn.

Door zorgverleners, zorgverzekeraars, VWS, ZN en InEen wordt momenteel gepraat over duurzame financiering in 2021. Uitgangspunten hierbij zijn een bedrag per achterstandspatiënt en ruimte voor de inzet van extra personeel, waardoor langere consulten mogelijk zijn en praktijkondersteuners of andere zorgverleners binnen de praktijk extra kunnen worden ingezet om de verbinding met het sociaal domein te leggen. De betaaltitels O&I (Organisatie & Infrastructuur) die zijn bedoeld voor samenwerking, kunnen als cofinanciering dienen.