Uitgangspunten voor samenwerking binnen Krachtige basiszorg

  • Professionals in de basiszorg, medisch en sociaal, werken volgens een gezamenlijk kader met een gedeelde visie, één ‘taal’ (met het 4-Domeinen model als basis), heldere samenwerkingsafspraken en een gezamenlijk signaleringssysteem.
    4 Domeinen model
    Figuur 1. Het 4 Domeinen model (4D model)
  • Medische professionals en sociale professionals hebben in de uitvoering van de basiszorg ieder een eigen opdracht en eigen expertise in de ondersteuning van bewoners.
  • Voor versterking van de basiszorg creëren partijen een ‘lerende omgeving’ en sturen zij op gezamenlijke verantwoordelijkheid, vertrouwen en onderlinge feedback van professionals in het sociaal en medisch netwerk.
  • De samenwerking is flexibel en wordt toegesneden op de vraag van de cliënt. De samenwerking varieert van bilateraal afstemmen, elkaar consulteren, een tijdje ‘meelopen’ met de professional die eerst verantwoordelijk is, tot aan het overdragen van de regie aan een andere professional.
  • Er zijn richtinggevende werkafspraken voor professionals die het kader vormen voor de samenwerking. In de individuele contacten kunnen professionals andere afwegingen maken en keuzes maken in de wijze waarop informatie uitwisseling en samenwerking plaatsvindt. Dit wordt in het eigen team teruggekoppeld en periodiek in het overleg met de contactpersoon uit het andere domein besproken.