Organisatorische inbedding van Krachtige basiszorg

(voorbeeld van Overvecht)

Het is belangrijk om Krachtige basiszorg in te bedden in bestaande organisatie- en samenwerking-structuren. Dit zal in elke wijk anders zijn. Als voorbeeld geven we hier de organisatorische inbedding van Krachtige basiszorg in Overvecht weer.

In Overvecht vormt Stichting Overvecht Gezond samen met de Alliantie Gezonde wijk Overvecht de drijvende kracht achter Krachtige basiszorg. Stichting Overvecht Gezond bestaat uit negen huisartsenpraktijken in Overvecht. Stichting Overvecht Gezond stimuleert, faciliteert en ondersteunt de eerstelijnszorg in Overvecht om de zorgverlening te verbeteren en daarbij samen te werken met andere disciplines in de wijk. Met de partners in de wijk werkt Stichting Overvecht Gezond samen in de Alliantie Gezonde wijk Overvecht, waar organisaties samenwerken aan het verbeteren van de gezondheid van inwoners.

De Alliantie biedt de infrastructuur om elkaar te ontmoeten, bewonersinitiatieven te betrekken, samen programma’s en aanbod te ontwikkelen en strategische keuzes te maken. De alliantie biedt niet noodzakelijkerwijs voldoende houvast om medische en sociale samenwerking te onderhouden. Hierin moet structureel worden geïnvesteerd met mensen en middelen van beide kanten. De Alliantie gezonde wijk Overvecht bestaat per 1 november 2016 uit St. Overvecht Gezond, Buurtzorg, Careyn, Indigo, St. Antonius ziekenhuis, U Centraal, Wijk&Co, Buurtteam Sociaal en Jeugd en Gezin, JGZ, Lister, Harten voor Sport, Gemeente Utrecht en Zilveren Kruis. Er zijn verschillende andere organisaties binnen zorg, welzijn en preventie in de wijk die rond specifieke thema’s of activiteiten meedoen.

Stichting Overvecht Gezond is aangesloten bij het stedelijke netwerk van geïntegreerde eerstelijnszorgorganisaties. GEZ is een multidisciplinaire wijkorganisatie, gefinancierd door Zilveren Kruis, waarin alle eerstelijns (para) medische disciplines zijn opgenomen.  Alle huisartspraktijken in Overvecht zijn daarnaast aangesloten bij de zorggroep Huisartsen Utrecht Stad (HUS). De ontwikkeling van Krachtige basiszorg is tijdelijk gefinancierd met steun van het innovatiefonds van Zilveren Kruis (SAG). Er is nog geen structurele betaaltitel voor de aanpak. Zorgverleners, zorgverzekeraars en andere betrokken partijen, zoals VWS, de Nza, ZN en de LHV, zijn momenteel samen op zoek naar het duurzaam financieren van deze manier van werken vanaf 2021.